event image event image

Windykacja należności z tytułu usługi dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19

Program szkolenia

10:00-11:10

Szkolenie – część 1

 
  1. Rozpoczęcie.
  2. Poprawnie zawarta umowa a skuteczna windykacja – podstawy prawne zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej, stosowanie wzorów umów, umowy zawierane z konsumentami.
  3. Przedsądowe i sądowe działania windykacyjne – najważniejsze zmiany w przepisach, w tym regulacje związane z pandemią COVID-19.

11:10-11:20

Przerwa

11:20-12:30

Szkolenie – część 2

 
  1. Nowe rozwiązania związane z przeciwdziałaniem zatorom płatniczym.
  2. Przedawnienie roszczeń po zmianach. Jak określać wymagalność roszczenia, jak skutecznie przerwać bieg okresu przedawnienia.
  3. Wstrzymanie dostaw energii  - omówienie regulacji w zakresie wstrzymywania oraz zmian przepisów w związku z pandemią COVID-19, wskazanie zasad postępowania.
  4. Sesja pytań i odpowiedzi.
  5. Podsumowanie i zakończenie.
12:30 Zakończenie szkolenia