event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
zaprasza na szkolenie on-line

Windykacja należności z tytułu usługi dystrybucyjnej

23 marca 2021 r., godz. 10:00-12:30


Cel Szkolenia / Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się bezpośrednio windykacją, współpracujących z kancelariami prawnymi. Ma na celu przedstawienie informacji nt. procesu windykacji należności przez przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej.

Prelegenci

Emilia Stefanowicz

• wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, • partner Kancelarii Radców Prawnych Stankiewicz Własów i Partnerzy z siedzibą w Gdańsku, • mediator gospodarczy Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie, • absolwentka Szkoły Prawa Chińskiego prowadzonej przez China Youth University of Political Studies i Uniwersytet Gdański, • zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek energetycznych działających w obszarze energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła, • specjalizuje się w problematyce prawa energetycznego, kontraktach, prawa spółek, a także zagadnieniach związanych z podziałami, połączeniami i przekształceniami spółek prawa handlowego, • świadczyła usługi doradcze w zakresie reorganizacji grup kapitałowych, • koordynator obsługi prawnej w spółce akcyjnej z branży energetycznej, • posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przed centralnymi organami administracji rządowej, w tym Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, • prowadziła szkolenia z zakresu prawa energetycznego, inwestycji liniowych, zarządzania nieruchomościami, nielegalnego poboru energii, zasad wycinki drzew.

Andrzej Stankiewicz

• wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku od 2000 roku, • partner Kancelarii Radców Prawnych Stankiewicz Własów i partnerzy z siedzibą w Gdańsku, • posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów w sektorze energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz świadczących usługi wykonawcze dla energetyki, • brał udział w procesach łączenia spółek z branży energetycznej, • posiada doświadczenie w procesach związanych z podziałem spółek realizowanych w ramach obowiązku prawnego wydzielenia operatorów systemu dystrybucyjnego, • posiada doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu: prawa energetycznego, postępowania administracyjnego, windykacji należności, prowadzenia procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych i pomocy publicznej, • przygotowywał dokumenty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energetycznych, w tym programy zgodności oraz IRiESD, • wchodził w skład Zespołu ds. opiniowania aktów prawnych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu.


Informacje i zgłoszenia

  • Udział w webinarium jest odpłatny – koszt udziału to 650 zł netto + 23% VAT od uczestnika.
  • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W celu zgłoszenia udziału prosimy o wysłanie załączonego formularza na adres: dylinska@ptpiree.pl lub rejestrację on-line pod adresem: windykacja.ptpiree.pl.
  • Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 18.03.2021 r.
  • Przed webinarium otrzymają Państwo zaproszenie e-mail do uczestnictwa z linkiem do szkolenia.
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail.
  • Dodatkowe informacje: Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 846-02-32, e-mail: dylinska@ptpiree.pl.

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.